Kritéria k přijímání dětí k předšk. vzdělávání pro školní rok 2017/2018