Odečty elektroměrů - Dvory, Veleliby

Ve dnech

12.10. a 13.10.2022

bude společnost ČEZ, a.s  provádět v obci Dvory a Veleliby 

ODEČET ELEKTROMĚRŮ

 

Pokud se nebudete zdržovat v místě bydliště, žádáme Vás o odečet Vašeho elektroměru a tento odečet, prosíme, napište a umístěte na viditelné místo.

Upozorňujeme, že společnost ČEZ, a.s. provádí odečet elektroměrů i pro další dodavatele elektřiny.

 

Děkujeme za spolupráci