Dotazník ke tvorbě rozvojové strategie regionu MAS Svatojiřský les

Obec Dvory je členem Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. MAS Svatojiřský les pracuje na tvorbě nové regionální rozvojové strategie na období do roku 2030. Žádáme proto i vás o vyplnění krátkého dotazníku ohledně Vaší spokojenosti žití v regionu a o možnostech zlepšení.

dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDuUBFaSZPS-goQUKnRvs-793ytuaJ...

prostřednictvím této skupiny jsme například opravili v loňském roce chodník od krámu kolem školy.

Tato skupina se také podílí na zlepšení financování a výuky v regionálním školství. Aktuálně spolupracujeme na projektu venkovní učebny pro naší školu.