E-deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
23.03.20 - 30.04.20 Tisková zpráva obce Dvory - 23.3.2020 obec Dvory
19.03.20 - 03.04.20 Usnesení vlády - přijetí krizového opatření - 18.3.2020 obec Dvory
13.03.20 - 30.04.20 Tisková zpráva obce Dvory obec Dvory
13.03.20 - 15.04.20 Usnesení vlády - mimořádná opatření - 12.3.2020 obec Dvory
13.03.20 - 15.04.20 Usnesení vlády - vyhlášení nouzového stavu - 12.3.2020 obec Dvory
09.03.20 - 31.05.20 Oznámení veřejnou v\hláškou - přechodná úprava provozu obec Dvory
09.03.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č. 1/2020 - schválené dne 28.2.2020 starostou obce obec Dvory
04.03.20 - 31.12.20 Kalkulace cen pro vodné a stočné platná od 1.5.2020 obec Dvory
27.02.20 - 31.12.20 Výroční zpráva o poskytování informací - 2019 obec Dvory
06.02.20 - 31.12.20 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory obec Dvory
13.01.20 - 31.12.20 Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o. ZŠ a MŠ Dvory na roky 2021 - 2022 obec Dvory
13.01.20 - 31.12.20 Schválený rozpočet p.o. ZŠ a MŠ Dvory obec Dvory
19.12.19 - 31.12.20 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dvory na období 2021 - 2023 obec Dvory
19.12.19 - 31.12.20 Schválený rozpočet obce Dvory na rok 2020 obec Dvory
17.12.19 - 31.12.20 Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2020 - obec Dvory obec Dvory
10.12.19 - 31.12.22 Veřejná vyhlášky - opatření obecné povahy - ochrana lesů min. zemědělství
28.06.19 - 30.06.20 Schválený závěrečný účet hospodaření obce Dvory za rok 2018 obec Dvory
24.05.18 - 31.12.50 Prohlášení o ochraně osobních údajů obec Dvory