Obecně závazná vyhláška č.3/2017: O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem osob