OZNÁMENÍ

rok 2020

 

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU A PSA

Poplatek za svoz odpadu - 1 osoba trvale přihlášená v obci              500,- Kč

Poplatek za svoz odpadu – rekr. objekt                                                 500,- Kč

Pes                                                                                                             100,- Kč

Každý další pes                                                                                        150,- Kč

 

POZOR ZMĚNA!!!!

Poplatky bude možné hradit v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu od

27.1.2020

Společně s úhradou poplatků je možné provést též úhradu vodného za rok 2019 a bude možné si vyzvednout přeplatek na vodném za rok 2019.

V únoru budou rozšířeny stávající úřední hodiny  - středa od 17.00 do 19.00 hodin.

Občané  Velelib mohou hradit poplatky, vodné za rok 2019 a vyzvednout si přeplatek na vodném za rok 2019 dne 29.1.2020 od 17.00 do 19.00 hodin v zasedací místnosti ve Velelibech.