OZNÁMENÍ

Z důvodu opravy mostku u obce Veleliby bude

od 13.1.2020

do ukončení výstavby nového mostku

 

UZAVŘENA KOMUNIKACE

od „Křížku“ do Velelib

 

Do doby zahájení stavebních prací bud umožněn průchod pro pěší a cyklisty a při stavebních pracích bude přes Lidušku vybudována lávka pro chodce a cyklisty.