OZNÁMENÍ

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - 2017

Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad a poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako v roce 2016.

 

Komunální odpad - 1 osoba trvale přihlášená v obci ……………... 500,- Kč

Komunální odpad za dům trvale neobydlený …………………...….. 500,- Kč

Pes ……………………………………….....……………………….….........50,- Kč

Každý další pes ………………………………………………......…….......80,- Kč