Plán odezvy orgánů obce Dvory na vznik mimořádné události