Poplatky v roce 2015

Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad a poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako v roce 2014.

 

Komunální odpad 1 osoba trvale přihlášená v obci      ……………... 500,-

Komunální odpad za dům trvale neobydlený       ………………… .…500,-

Pes             ……………………………………………………………….…50,-

Každý další pes           ………………………………………………..……80,-