UPOZORNĚNÍ

Dne

30.8.2021

budou zahájeny přípravné práce a dále bude pokračovat

REVITALIZACE POLNÍ CESTY

ze Dvorů na Kamenné Zboží

Cesta bude uzavřena pro veškerou dopravu, pěší i cyklisty.