UPOZORNĚNÍ

INFORMACE PRO POPLATNÍKY DANĚ ZA NEMOVITÝCH VĚCÍ TÝKAJÍCÍCH SE UPLATNĚNÍ OSVOZOBOZENÍ PODLE § 4 ODST. 1 PÍSM. K) ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2022