ZÁKAZ !!!!

ŽÁDÁME DŮRAZNĚ OBČANY, ABY NEUKLÁDALI NA SBĚRNÉ MÍSTO JINÝ ODPAD NEŽ ODPAD, KTERÝ PATŘÍ DO PŘÍSLUŠNÝCH KONTEJNERŮ - PAPÍR, PLAST, SKLO, KOV, TEXTIL A VE VELELIBECH BIOODPAD !!!!

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v 10/2020 a je zakázáno navážet do prostoru sběrného místa velkoobejmový odpad před vyhlášným termínem.