Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Vyvěšeno: 
28.07.14 - 13.08.14
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových