Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - stav k 1.8.2018

Vyvěšeno: 
05.11.18 - 20.11.18
Vydavatel: 
obec Dvory