Žádost o poskytntuí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 1.11.2017 včetně odpovědi

Vyvěšeno: 
07.11.17 - 22.11.17
Vydavatel: 
obec Dvory