Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 538 v k.ú. Dvory u Nymburka

Vyvěšeno: 
10.05.24 - 27.05.24
Vydavatel: 
obec Dvory