5
Led

Poplatky v roce 2015

Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad a poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako v roce 2014.

 

Komunální odpad 1 osoba trvale přihlášená v obci      ……………... 500,-

Komunální odpad za dům trvale neobydlený       ………………… .…500,-

Pes             ……………………………………………………………….…50,-

Každý další pes           ………………………………………………..……80,-

5
Zář

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

obec: 
10
Říj

Odpadový dvůr

Na separační dvůr odkládejte pouze plasty, sklo, železný šrot a papír! 
Je přísně zakázáno odkládat na separační dvůr nebezpečný a nadměrný odpad!!! Datum přijetí tohoto odpadu bude včas oznámeno.
2
Kvě

Odpadový dvůr Dvory - otevírací doba

Středa      15.00 – 18.00 hodin
 
Sobota       9.00 – 11.00 hodin
 
Odkládání nebezpečného odpadu, lednic, televizorů apod. je na odpadový dvůr zakázáno! Tento odpad bude na odpadový dvůr přijímán až v den svozu. Lednice a televizory budou ke svozu nebezpečného odpadu přijímány  pouze kompletní a nedemontované!!!
29
Zář

Kniha o historii obce

Kronikář obce ing. František Formánek ve spolupráci s Obcí Dvory připravil vydání nové knihy o historii obce a jejího okolí.
Kniha s názvem Pohled do historie Dvorů, Velelib a Zdonína přibližuje život našich předků od první poloviny 13 století do současnosti.
Autor knihy se zmiňuje i o sousedním Čilci, kdy obě obce měly společný obecní úřad a spolková činnost byla velmi úzce svázaná.
Knihu s bohatou ilustrací a s více jak 150 dobovými fotografiemi je možné zakoupit na obecním úřadě za 240 Kč.

Stránky

Prihlásit se k odběru Dvory-Veleliby RSS