16
Pro

Vyhláška č.3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

obec: 
2
Pro

OZNÁMENÍ

Od 1.12.2015 je možné v obcích Dvory i Veleliby vhazovat papír do nově přistaveného kontejneru na PAPÍR – modrá barva.

Sběr papíru pro děti v ZŠ Dvory stále pokračuje.

Do žlutých kontejnerů na plasty je možné v obou obcích od 1.12.2015 nově vhazovat i TETRAPAKY.

20
Lis

Zpravodaj 2015/2

obec: 
21
Říj

Vyhláška č. 2/2015 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obcích Dvory a Veleliby

obec: 
14
Zář

UPOZORNĚNÍ

NAŠLY SE BRÝLE

RŮŽOVOFIALOVÉ

Našly se u plotu mezi školní zahradou a č.p. 161 (Myškovi).

K vyzvednutí na obecním úřadě.

 

4
Zář

OZNÁMENÍ

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

OBECNÍ ÚŘAD DVORY

  změna ve večerních úředních hodinách v pondělí

PONDĚLÍ

8.00 – 14.30 hod.       17.30 – 19.00 hod.

STŘEDA

8.00 - 14.30 hod.

 

 

 

29
Čer

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s přechodem provozovatele vodovodu a kanalizace v obcích Dvory a Veleliby z VaKu Nymburk na obec Dvory je nutné uzavřít s občany nové smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod.

Z toho důvodu žádáme občany, aby se v co nejkratším termínu dostavili na obecní úřad k podpisu smlouvy.

29
Čer

OZNÁMENÍ

Kontakty pro případ poruchy na vodovodu a kanalizaci

Pracovní dny:

Obecní úřad -  325 531 000

Prášil Martin725 918 711

 

Víkendy a svátky:

Prášil Martin – 725 918 711

Břetenář Aleš – 721 958 383

 

12
Čer

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODBĚRU ODPADNÍCH VOD

Od 1.7.2015 budo mít občané obcí Dvory a Veleliby uzavřenu s obcí Dvory tuto smlouvu o dodávce vody a odběru odpadních vod.

5
Led

Poplatky v roce 2015

Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad a poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako v roce 2014.

 

Komunální odpad 1 osoba trvale přihlášená v obci      ……………... 500,-

Komunální odpad za dům trvale neobydlený       ………………… .…500,-

Pes             ……………………………………………………………….…50,-

Každý další pes           ………………………………………………..……80,-

Stránky

Prihlásit se k odběru Dvory-Veleliby RSS