7
Pro

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Obec Dvory - Veleliby vyhlašuje 

VEŘEJNOU SBÍRKU

jejíž výtěžek bude použit na 

RENOVACI VARHAN A OPRAVU KOSTELA sv. VÁCLAVA ve VELELIBECH

Jak můžete přispět?

18
Lis

OZNÁMENÍ

Na dětském hřišti ve Dvorech se našel

bluetooth REPRODUKTOR  

K vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.

10
Lis

Žádost o vydání stanoviska k napojení na vodovod a kanalizaci

obec: 
10
Lis

Žádost o vydání vyjádření k vedení inženýrských sítí

obec: 
10
Lis

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci

obec: 
10
Lis

Žádost o zvláštní užívání komunikace

obec: 
10
Lis

Žádost o napojení sjezdu na místní komunikaci

obec: 
10
Lis

Žádost o povolení kácení stromů mimo les

obec: 
9
Říj

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN - od 12.10.2020

Stránky

Prihlásit se k odběru Dvory-Veleliby RSS