Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
10.05.22 - 25.05.22 Sdělení o odložení žádosti č.j. 159/2022 Obecní úřad Dvory
10.05.22 - 25.05.22 Sdělení o odložení žádosti č.j. 157/2022 Obecní úřad Dvory
10.05.22 - 25.05.22 Sdělení o odložení žádosti č.j. 153/2022 Obecní úřad Dvory
09.05.22 - 24.05.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Nymburk
06.05.22 - 22.05.22 Rozhodnutí - územní rozhodnutí o místění stavby - OnlineNet s.r.o. Městský úřad Nymburk
26.04.22 - 26.05.22 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj
22.04.22 - 07.05.22 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné rok 2021 - Dvory, Veleliby obec Dvory
22.04.22 - 06.05.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Nymburk
21.04.22 - 06.05.22 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné rok 2021 - VaK Nymburk Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.
11.04.22 - 04.05.22 Oznámení o zahájení řízení, pozvánka - Kamenné Zboží Státní pozemkový úřad
28.03.22 - 15.05.22 Veřejná vyhláška - oznámení - projedná aktualizace Zásad úz. rozvoje Stř. kraje Krajský úřad Středočeského kraje
18.03.22 - 03.04.22 Oznámení o zahájení řízení - pozemková úprava- Kamenné Zboží Státní pozemkový úřad
16.03.22 - 31.03.22 Oznámení zahájení územního řízení - OnlineNet s.r.o. Městský úřad Nymburk
16.03.22 - 31.03.22 Oznámení zahájení územního řízení - OnlineNet s.r.o. Městský úřad Nymburk
11.03.22 - 26.03.22 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu Městský úřad Nymburk
03.02.22 - 18.02.22 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz vstupu do honitby Kamenné Zboží Městský úřad Nymburk
02.02.22 - 17.02.22 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje ministerstvo zemědělství
02.02.22 - 17.02.22 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry ministerstvo zemědělství
02.02.22 - 17.02.22 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe ministerstvo zemědělství
02.02.22 - 17.02.22 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Národní plány povodí ministerstvo zemědělství
02.02.22 - 17.02.22 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Národní plány povodí ministerstvo zemědělství
18.01.22 - 02.02.22 Návrh opatření obecné povahy Městský úřad Nymburk
17.01.22 - 02.02.22 Oznámení společného jednání o návrhu ÚP - obec Všechlapy Městský úřad Nymburk
15.12.21 - 30.12.21 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dvory, p.o. na období 2023-2024 obec Dvory
15.12.21 - 30.12.21 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dvory na rok 2022 obec Dvory
09.12.21 - 31.12.21 Rozpočtové opatření č. 10 schválené zastupitelstvem obce dne 15.11.2021 obec Dvory
26.11.21 - 14.12.21 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dvory na období 2023 - 2025 obec Dvory
26.11.21 - 14.12.21 Návrh rozpočtu obce Dvory pro rok 2022 obec Dvory
09.11.21 - 31.12.21 Rozpočtové opatření č. 9 schválené starostou obce dne 31.10.2021 obec Dvory
20.10.21 - 04.11.21 Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. obec Dvory
18.10.21 - 02.11.21 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Město Nymburk
12.10.21 - 31.12.21 Rozpočtové opatření č. 8 schválené zastupitelstvem obce dne 20.9.2021 obec Dvory
29.09.21 - 14.10.21 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.9.2021 obec Dvory
22.09.21 - 08.10.21 Oznámení o době a místu konání voleb Obecní úřad Dvory
17.09.21 - 16.10.21 Opatření obecné povahy MZE
13.09.21 - 28.09.21 Vyrozumění členů OVK o termínu školení Obecní úřad Dvory
09.09.21 - 13.09.21 Pozvánka na první zasedání OVK obec Dvory
09.09.21 - 13.09.21 Pozvánka na první zasedání OVK obec Dvory
08.09.21 - 08.10.21 Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. obec Dvory
08.09.21 - 20.09.21 Výzva č.1/2021 Rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 18 obec Dvory

Stránky