Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
11.10.22 - 20.10.22 Informace o konán ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dvory obec Dvory
03.10.22 - 18.10.22 Opatření obecné povahy - kormorán velký Krajský úřad Středočeského kraje
13.09.22 - 29.09.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Město Nymburk
08.09.22 - 23.09.22 Oznámení o době a místě konání voleb Obecní úřad Dvory
05.09.22 - 20.09.22 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - kompostárna Zdonín Středočeský kraj
26.08.22 - 10.09.22 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - obec Dvory - srpen-2022 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových
25.08.22 - 01.09.22 Svolání prvního zasedání OVK Obecní úřad Dvory
10.08.22 - 08.09.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub - podzim 2022 krajská hygienická stanice
08.08.22 - 23.09.22 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby 2022 Obecní úřad Dvory
02.08.22 - 02.09.22 Výzva k odstranění vozidla s ukončenou životností obec Dvory
19.07.22 - 03.08.22 Komplexní poz. úpravy - Kamenné Zboží - zápis z úvodního jednání Státní pozemkový úřad
14.07.22 - 29.07.22 Posuzování vlivů na životní prostředí - kompostárna Zdonín Krajský úřad Středočeského kraje
14.06.22 - 31.07.22 Oznámení o stanovení počtu zastupitelů zastupitelstva obce Dvory pro volební období 2022 - 2026 obec Dvory
10.06.22 - 26.06.22 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na místních komunikacích - Dvory Městský úřad Nymburk
06.06.22 - 21.06.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přech. úpravy provozu - p.č. 366-8 Městský úřad Nymburk
23.05.22 - 30.06.22 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Dvory za rok 2021 obec Dvory
16.05.22 - 31.05.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Nymburk
10.05.22 - 25.05.22 Sdělení o odložení žádosti č.j. 159/2022 Obecní úřad Dvory
10.05.22 - 25.05.22 Sdělení o odložení žádosti č.j. 157/2022 Obecní úřad Dvory
10.05.22 - 25.05.22 Sdělení o odložení žádosti č.j. 153/2022 Obecní úřad Dvory
09.05.22 - 24.05.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Nymburk
06.05.22 - 22.05.22 Rozhodnutí - územní rozhodnutí o místění stavby - OnlineNet s.r.o. Městský úřad Nymburk
02.05.22 - 01.06.22 Veřejná vyhláška - 3. aktualizace zásad územního rozvoje Střed. kraje Krajský úřad Středočeského kraje
26.04.22 - 26.05.22 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj
22.04.22 - 07.05.22 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné rok 2021 - Dvory, Veleliby obec Dvory
22.04.22 - 06.05.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Nymburk
21.04.22 - 06.05.22 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné rok 2021 - VaK Nymburk Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.
11.04.22 - 04.05.22 Oznámení o zahájení řízení, pozvánka - Kamenné Zboží Státní pozemkový úřad
04.04.22 - 30.06.22 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory obec Dvory
28.03.22 - 15.05.22 Veřejná vyhláška - oznámení - projedná aktualizace Zásad úz. rozvoje Stř. kraje Krajský úřad Středočeského kraje
18.03.22 - 03.04.22 Oznámení o zahájení řízení - pozemková úprava- Kamenné Zboží Státní pozemkový úřad
16.03.22 - 31.03.22 Oznámení zahájení územního řízení - OnlineNet s.r.o. Městský úřad Nymburk
16.03.22 - 31.03.22 Oznámení zahájení územního řízení - OnlineNet s.r.o. Městský úřad Nymburk
11.03.22 - 26.03.22 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu Městský úřad Nymburk
03.02.22 - 18.02.22 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz vstupu do honitby Kamenné Zboží Městský úřad Nymburk
02.02.22 - 17.02.22 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje ministerstvo zemědělství
02.02.22 - 17.02.22 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry ministerstvo zemědělství
02.02.22 - 17.02.22 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe ministerstvo zemědělství
02.02.22 - 17.02.22 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Národní plány povodí ministerstvo zemědělství
02.02.22 - 17.02.22 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Národní plány povodí ministerstvo zemědělství

Stránky