Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.11.19 - 13.11.19 Veřejné projednávání - Modernizace traťového úseku Nymburk - Lysá nad Labem obec Dvory
01.11.19 - 18.11.19 Záměr - prodej pozemku - obec Veleliby obec Dvory
22.10.19 - 06.11.19 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obec Dvory
09.10.19 - 23.11.19 Veřejná vyhláška - oznámení - návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje obec Dvory
02.09.19 - 17.09.19 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - min. zem. obec Dvory
29.08.19 - 13.09.19 Odpověď na žádost dle z.č. 106/1999 Sb. obec Dvory
26.08.19 - 10.09.19 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí „Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)“ obec Dvory
24.06.19 - 10.07.19 Veřejná vyhláška - Fedurco Jiří Obecní úřad Dvory
31.05.19 - 30.06.19 Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Dvory za rok 2018 obec Dvory
27.05.19 - 24.06.19 Veřejné výzva č. 1/2019 - Odbahnění nádrže Dvory obec Dvory
15.05.19 - 30.05.19 Veřejná vyhláška obecní úřad Dvory
07.05.19 - 22.05.19 Onámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu obecní úřad Dvory
26.04.19 - 27.05.19 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 finanční úřad
24.04.19 - 29.04.19 Svolání prvního zasedání OVK - 29.4.2019 obecní úřad Dvory
10.04.19 - 30.04.19 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy obec Dvory
10.04.19 - 06.05.19 Pozvánka ke znalosti hub v roce 2019 obec Dvory
10.04.19 - 30.06.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - 2018 - Dvory obec Dvory
08.04.19 - 24.05.19 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků obecní úřad Dvory
01.04.19 - 16.04.19 Oznámení o projednávání zadání územního plánu - Kostomlaty obec Dvory
01.04.19 - 16.04.19 Oznámení o projednávání zadáním změny územního plánu - Nymburk obec Dvory
25.03.19 - 25.04.19 Agenda nedostatečně určitě zaspaných osob v kat. nem. - Dvory u Nymburka - březen 2019 obec Dvory
15.03.19 - 31.03.19 Závěr zjišťovacího řízení - modernizace tra´tového úseku Nymburk - Lysá nad Labem obec Dvory
05.02.19 - 30.04.19 Oznámení o zveřejnění dokumentů fin. hosp. obce - 1 - 2019 obec Dvory
01.02.19 - 16.02.19 Posuzování vlivů na životní prostředí - modernizace trati nymburk - Lysá nad Labem obec Dvory
16.01.19 - 30.04.19 Rozpočtové opatření č. 6 schválené dne 17.12.2018 obec Dvory
07.01.19 - 21.01.19 Veřejná výzva č. 5/2018 obec dvory
10.12.18 - 31.12.18 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce obec Dvory
06.12.18 - 30.12.18 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dvory na odbobí 2020 - 2021 Obec Dvory
06.12.18 - 30.12.18 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dvory na rok 2019 Obec Dvory
27.11.18 - 17.12.18 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dvory na období 2020 - 2022 obce Dvory
27.11.18 - 17.12.18 Návrh rozpočtu obce Dvory na rok 2019 obec Dvory
19.11.18 - 08.01.19 Usnesení o nařízení dražebního jednání obec Dvory
05.11.18 - 20.11.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - stav k 1.8.2018 obec Dvory
30.10.18 - 15.11.18 Rozhodnutí - závěr zjišťovacícho řízení - I/38 Krchleby - Nymburk obec Dvory
22.10.18 - 01.11.18 informace o konání ustavujícho zasedání nově zvoelného Zastupitelstva obce Dvory obec Dvory
11.10.18 - 27.10.18 Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Krchleby obec Dvory
06.10.18 - 31.10.18 Výsledek voleb do zastupitelstva obce Dvory obec Dvory
06.10.18 - 21.10.18 Opis výsledku hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Dvory obec Dvory
06.10.18 - 21.10.18 Opis výslekdu hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Dvory obec Dvory
26.09.18 - 15.10.18 Posuzování vlivů na životní prostředí - Modernizace traťového úseku Nymburk - Lysá nad Labem obec Dvory

Stránky