Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
19.07.23 - 05.08.23 Oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků - pozemková úprava Kamenné Zboží Státní pozemkový úřad
10.06.23 - 26.06.23 Zveřejnění záměru - směna pozemků - 2023 obec Dvory
07.06.23 - 26.06.23 Zveřejnění záměru - pacht pozemků - 2023 obec Dvory
07.06.23 - 26.06.23 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Dvory za rok 2022 obec Dvory
31.05.23 - 19.07.23 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 4
17.05.23 - 01.06.23 Veřejná vyhláška . opatření obecné povahy - honitba Kamenné Zboží Městský úřad Nymburk
15.05.23 - 16.06.23 Výzva k odstranění autovraku obec Dvory
15.05.23 - 30.05.23 USNESENÍ - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku Exekutorský úřad Přerov
05.05.23 - 15.05.23 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2023 - zasedací místnost Dvory obec Dvory
27.04.23 - 12.05.23 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné rok 2022 - Dvory, Veleliby obec Dvory
27.04.23 - 02.05.23 Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavření žel. přejezdu Městský úřad Nymburk
26.04.23 - 11.05.23 Návrh opatření obecné povahy - honitba Kamenné Zboží Městský úřad Nymburk
25.04.23 - 25.05.23 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 Finanční úřad pro Středočeský kraj
12.04.23 - 27.04.23 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné rok 2022 - VaK Nymburk Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.
28.03.23 - 28.04.23 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o územním plánu - Všechlapy obec Dvory
01.03.23 - 08.03.23 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dvory dne 8.3.2023 obec Dvory
28.02.23 - 15.03.23 Nedostatečně identifikovaní vlastníci - 02-2023 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových
22.02.23 - 23.05.23 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 krajská hygienická stanice
11.01.23 - 14.01.23 UPOZORNĚNÍ - hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Krajský úřad Středočeského kraje
10.01.23 - 30.06.23 Rozpočtové opatření č. 10 schválené zastupitelstvem obce dne 12.12.2022 obec Dvory
04.01.23 - 19.01.23 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - izolace, karanténa Středočeský kraj
03.01.23 - 18.01.23 Volba prezidenta - umístění volebních stanovišť - izolace, karanténa Krajský úřad Středočeského kraje
22.12.22 - 13.01.23 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta Obecní úřad Dvory
22.12.22 - 06.01.23 Školení OVK Obecní úřad Dvory
14.12.22 - 29.12.22 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise okr. č. 2 Obecní úřad Dvory
14.12.22 - 29.12.22 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okr. č. 1 Obecní úřad Dvory
13.12.22 - 28.12.22 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dvory, p.o. na období 2024-2025 obec Dvory
13.12.22 - 28.12.22 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dvory, p.o. na rok 2023 obec Dvory
07.12.22 - 31.12.22 Rozpočtové opatření č. 9 schválené zastupitelstvem obce dne 21.11.2022 obec Dvory
25.11.22 - 12.12.22 Zveřejnění záměru- Pronájem pozemků pro vysílač obec Dvory
25.11.22 - 12.12.22 Návrh rozpočtu obce Dvory v závazných ukazatelích pro rok 2023 obec Dvory
25.11.22 - 12.12.22 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dvory na období 2024 - 2026 obec Dvory
21.11.22 - 31.12.22 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Dvory
18.11.22 - 31.12.22 Rozpočtové opatření č. 8 schválené starostou obce dne 31.10.2022 obec Dvory
11.10.22 - 20.10.22 Informace o konán ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dvory obec Dvory
07.10.22 - 31.12.22 Rozpočtové opatření č. 7 schválené zastupitelstvem obce dne 12.9.2022 obec Dvory
03.10.22 - 18.10.22 Opatření obecné povahy - kormorán velký Krajský úřad Středočeského kraje
26.09.22 - 31.12.22 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dvory Městský úřad Nymburk
14.09.22 - 31.12.22 Rozpočtové opatření č. 6 schválené starostou obce dne 31.8.2022 Obec Dvory
13.09.22 - 29.09.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Město Nymburk

Stránky