Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
30.05.18 - 14.06.18 Stanovení počtu zastupitelů - 2018 - 2022 Obec Dvory
27.04.18 - 28.05.18 Veřejná vyhláška Obec Dvory
27.04.18 - 28.05.18 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné - VaK Nymburk Obec Dvory
23.04.18 - 08.05.18 Veřejná vyhláška - stavební povolení: Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba obec Dvory
19.04.18 - 11.05.18 Veřejná vyhláška obec Dvory
27.03.18 - 11.04.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v kat. nem. - 3-2018 - obec Dvory obec Dvory
26.03.18 - 30.04.18 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - 2017 obec Dvory
21.03.18 - 05.04.18 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 obec Dvory
09.03.18 - 24.03.18 Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou obec Dvory
09.03.18 - 24.03.18 Rozhodnutí - Změna územního rozhodnutí obec Dvory
07.03.18 - 13.03.18 Pozvánka na veřejné zasedání zastuptelstva obce Dvory dne 13.3.2018 obec Dvory
23.02.18 - 31.03.18 Oznámení o zveřejnění dokumentů fin. hosp. obce Dvory 2-2018 obec Dvory
22.02.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 25.1.2018 obec Dvory
01.02.18 - 16.02.18 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.1.2018 obec Dvory
19.01.18 - 28.02.18 Rozpočtové opatření č. 10 - schváleno dne 20.12.2017 obec Dvory
15.01.18 - 27.01.18 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta obec Dvory
08.01.18 - 31.03.18 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Dvory 2017-2018 obec Dvory
05.01.18 - 20.01.18 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. včetně odpovědi obec Dvory
04.01.18 - 15.01.18 Veřejná výzva 6/2017 - Rekonstrukce budovy sokolovny Dvory I.- Doplňující údaje Obec Dvory
03.01.18 - 22.02.18 Oznámení - Zahájení územního řízení obec Dvory
27.12.17 - 12.01.18 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA OBECNÍ ÚŘAD DVORY
22.12.17 - 31.12.18 Schválený střednědobý výhled p.o. ZŠ a MŠ Dvory - 2019 -2020 obec Dvory
22.12.17 - 31.12.18 Schválený rozpočet p.o. MŠ a ZŠ Dvory na rok 2018 obec Dvory
22.12.17 - 31.12.18 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dvory na rok 2018 - 2020 obec Dvory
22.12.17 - 31.12.18 Schválený rozpočet obce Dvory na rok 2018 obec Dvory
22.12.17 - 31.01.18 Kalkulace cen pro vodné a stočné na rok 2018 obec Dvory
22.12.17 - 07.02.18 Rozpočtové opatření č. 9 - schváleno dne 28.11.2017 obec Dvory
20.12.17 - 15.01.18 Veřejná výzva 6/2017 - Rekonstrukce budovy sokolovny Dvory I.-příloha č.5 Obec Dvory
20.12.17 - 15.01.18 Veřejná výzva 6/2017 - Rekonstrukce budovy sokolovny Dvory I.-příloha č.4 Obec Dvory
20.12.17 - 15.01.18 Veřejná výzva 6/2017 - Rekonstrukce budovy sokolovny Dvory I. Výzva, Přílohy č.1 - č.3 Obec Dvory
14.12.17 - 28.12.17 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okr. č. 2 - volba prezidenta obecní úřad Dvory
14.12.17 - 28.12.17 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise . okr. č. 1 - volba prezidenta obecní úřad Dvory
06.12.17 - 31.12.17 Oznámení o zveřejnění dokumetnů fin. hospod. obce Dvory 2017 obec Dvory
06.12.17 - 31.12.17 Návrh rozpočtu MAS Svatojiřský les, z.s. na rok 2018 obec Dvory
01.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu obce Dvory na rok 2018 obec Dvory
01.12.17 - 20.12.17 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obe Dvory na roky 2018-2020 obec Dvory
01.12.17 - 16.12.17 Oznámení o zahájení stavebního řízení - polní cesty obec Dvory
30.11.17 - 22.12.17 Návrh rozpočtu přísp. org. - ZŠ a MŠ Dvory - 2018 Obec Dvory
30.11.17 - 22.12.17 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu přísp. org. - ZŠ a MŠ Dvory - 2019-2020 Obec Dvory
27.11.17 - 31.12.17 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků obecní úřad Dvory

Stránky