Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
23.03.15 - 07.04.15 Vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, yvužívání a ostraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dvory obec Dvory
20.03.15 - 04.04.15 Dražbní vyhláška obec Dvory
19.02.15 - 06.03.15 Doplnění Veřejné výzvy č.1/2015 obec Dvory
12.02.15 - 27.02.15 Dražební vyhláška - 159EX00440/14-057 obec Dvory
10.02.15 - 27.02.15 Veřejná výzva č.1/2015 - modernizace veřejného rozhlasu Dvory, Veleliby obec Dvory
26.01.15 - 10.02.15 Dražební vyhláška obec Dvory
09.01.15 - 24.01.15 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe obec Dvory
09.01.15 - 24.01.15 Národní plán pro povodí Labe obec Dvory
06.01.15 - 21.01.15 Zápis z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvory dne 18.12.2014 obec Dvory
06.01.15 - 21.01.15 Návrh rozpočtu na rok 2015 obec Dvory
05.12.14 - 20.12.14 Usnesení o ustanovení opatrovníka obec Dvory
26.11.14 - 11.12.14 Veřejná výzva č. 5/2014 - pracovník údržby obce, řidič obec Dvory
06.11.14 - 21.11.14 Veřejná vyhláška- p. Strnad obec Dvory
27.10.14 - 11.11.14 Dražební vyhláška obec Dvory
14.10.14 - 29.10.14 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dvory obc Dvory
04.09.14 - 19.09.14 Výzva č.4/2014 obec Dvory
01.09.14 - 16.09.14 Nařízení města Nymburk o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov obec Dvory
11.08.14 - 26.08.14 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obecní úřad Dvory
05.08.14 - 20.08.14 Dražební vyhláška Dražební centrum
28.07.14 - 13.08.14 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.07.14 - 05.08.14 Informace k volbám do zastupitelstva obce Obecní úřad Dvory
17.06.14 - 24.06.14 Program veřejného zasedání 24.6.2014 Obec Dvory
09.06.14 - 24.06.14 Závěrečný účet obce Dvory za rok 2013 Obec Dvory
09.06.14 - 04.07.14 Záměr obce - pronájem Obec Dvory
19.05.14 - 06.06.14 Výzva č. 2/2014 Obec Dvory
19.05.14 - 06.06.14 Výzva č.3/2014 Obec Dvory
13.05.14 - 30.05.14 Veřejná výzva - samostatný(á) účetní obce Obec Dvory
06.05.14 - 24.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb do EP Obecní úřad Dvory
30.04.14 - 31.05.14 Daň z nemovitosti pro rok 2014 FÚ Nymburk
25.04.14 - 26.05.14 Celkové vyúčtování ceny vodného a stočného Vodovoda a kanalizace Nymburk, a.s.
23.04.14 - 09.05.14 Informace pro poplatníky daně z nemovitostí Ministerstvo financí
15.04.14 - 21.05.14 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad
27.03.14 - 27.04.14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Dvory
24.03.14 - 24.04.14 Stanovení minimálního počtu členů OVK Obecní úřad Dvory
24.03.14 - 08.04.14 Mimořádné nařízení Krajské veterinární správy Krajská veterinární správy
24.03.14 - 08.04.14 Výzva vlastníků nemovitostí nedostatečně určitě označených v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06.03.14 - 22.03.14 Dražební vyhláška - Farní, s.r.o. Finanční úřad pro Středočeský kraj
06.03.14 - 24.03.14 Ukončení mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správa
20.01.14 - 05.02.14 Zjišťovací řízení - "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje" Ministerstvo životního prostředí
26.11.13 - 12.12.13 Návrh rozpočtu obce Dvory na rok 2014 Obec Dvory

Stránky