Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
19.05.14 - 06.06.14 Výzva č. 2/2014 Obec Dvory
13.05.14 - 30.05.14 Veřejná výzva - samostatný(á) účetní obce Obec Dvory
06.05.14 - 24.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb do EP Obecní úřad Dvory
30.04.14 - 31.05.14 Daň z nemovitosti pro rok 2014 FÚ Nymburk
25.04.14 - 26.05.14 Celkové vyúčtování ceny vodného a stočného Vodovoda a kanalizace Nymburk, a.s.
23.04.14 - 09.05.14 Informace pro poplatníky daně z nemovitostí Ministerstvo financí
15.04.14 - 21.05.14 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad
27.03.14 - 27.04.14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Dvory
24.03.14 - 24.04.14 Stanovení minimálního počtu členů OVK Obecní úřad Dvory
24.03.14 - 08.04.14 Mimořádné nařízení Krajské veterinární správy Krajská veterinární správy
24.03.14 - 08.04.14 Výzva vlastníků nemovitostí nedostatečně určitě označených v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06.03.14 - 24.03.14 Ukončení mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správa
06.03.14 - 22.03.14 Dražební vyhláška - Farní, s.r.o. Finanční úřad pro Středočeský kraj
20.01.14 - 05.02.14 Zjišťovací řízení - "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje" Ministerstvo životního prostředí
26.11.13 - 12.12.13 Návrh rozpočtu obce Dvory na rok 2014 Obec Dvory
30.08.13 - 15.09.13 Zápis z veřejného zasedání 27.8.2013 Obec Dvory
10.05.13 - 28.05.13 Závěrečný účet obce Dvory za rok 2012 Obec Dvory
29.04.13 - 30.05.13 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2013 FÚ pro Středočeský kraj
17.04.13 - 02.05.13 Informace pro poplatníky daně z nemovitostí Finanční úřad
01.03.13 - 19.03.13 Návrh rozpočtu obce Dvory na rok 2013 Obec Dvory
14.02.13 - 01.03.13 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Liberec
18.01.13 - 02.02.13 Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta Obecní úřad Dvory
21.12.12 - 11.01.13 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta Obecní úřad Dvory
14.12.12 - 31.12.12 Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Obec Dvory
13.12.12 - 29.12.12 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obecní úřad Dvory
10.12.12 - 27.12.12 Rozhodnutí - Vodovod a splašková tlaková kanalizace 9 RD Dvory Městský úřad Nymburk
26.11.12 - 12.12.12 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obecní úřad Dvory
20.11.12 - 05.12.12 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Třebíč
19.10.12 - 03.11.12 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 11.10.2012 Obec Dvory
10.10.12 - 10.11.12 Záměr obce - pronájem umělé vodní nádrže Obec Dvory
05.10.12 - 11.10.12 Program veřejného zasedání 11.10.2012 Obec Dvory
28.08.12 - 13.09.12 Oznámení o nabytí právní moci Středočeský kraj
17.08.12 - 17.09.12 Záměr obce Dvory Obec Dvory
16.04.12 - 02.05.12 Závěrečný účet obce Dvory za rok 2011 Obec Dvory
16.04.12 - 16.05.12 Veřejná vyhláška - Finanční úřad Finanční úřad v Nymburku
30.03.12 - 31.05.12 Výzva k podání nabídky - koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace Obec Dvory
09.02.12 - 25.02.12 Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje
02.02.12 - 18.02.12 Oznámení - projednání změn ÚP Nymburk Městský úřad Nymburk - odbor výstavby
26.01.12 - 02.02.12 Program veřejného zasedání zastupitelstva 2.2.2012 Obec Dvory
18.01.12 - 02.02.12 Návrh rozpočtu na rok 2012 Obec Dvory

Stránky