Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
02.02.16 - 03.03.16 Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje obec Dvory
02.02.16 - 18.02.16 Oznámení - návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Všechlapy obec Dvory
02.02.16 - 18.02.16 Oznámení - návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Krchleby obec Dvory
18.01.16 - 02.02.16 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy obec Dvory
17.12.15 - 01.01.16 Záměr - pronájem bytu Dvory 113 - Sokolovna obec Dvory
17.12.15 - 01.01.16 Záměr - výpůjčka - Dvory 113 obec Dvory
17.12.15 - 01.01.16 Záměr - výpůjčka nebytových prostor - Dvory 18 obec Dvory
17.12.15 - 01.01.16 Záměr - výpůjčka nebytových prostor - Veleliby 7 obec Dvory
16.12.15 - 31.12.15 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 2. obec Dvory
16.12.15 - 31.12.15 Stanovení cen pro vodné a stočné na rok 2016 obec Dvory
09.12.15 - 24.12.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí obec Dvory
30.11.15 - 15.12.15 Návrh rozpočtu obce Dvory na rok 2016 obec Dvory
26.11.15 - 31.12.16 Opatření obecné povahy Obec Dvory
24.11.15 - 10.12.15 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Obec Dvory
11.11.15 - 11.12.15 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obec Dvory
26.10.15 - 10.11.15 Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad obec Dvory
20.10.15 - 04.11.15 Dražební vyhláška - 103 Ex34141/14-28 obec Dvory
07.10.15 - 07.11.15 SOD - Halko stavební společnost, s.r.o. - Rekonstrukce chodníků Veleliby obec Dvory
31.08.15 - 15.09.15 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - navýšení kapacity trati obec Dvory
11.08.15 - 26.08.15 Výzva - šetření s vodou obec Dvory
22.07.15 - 06.08.15 Oznámení - veřejné projednání návrhu územního plánu Kamenného Zboží obec Dvory
29.06.15 - 11.08.15 Dražební vyhláška obec Dvory
18.05.15 - 02.06.15 Dražební vyhláška - elektronická dražba obec Dvory
05.05.15 - 20.05.15 Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 obec Dvory
30.04.15 - 01.06.15 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015 obec Dvory
30.04.15 - 01.06.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cen podle cenových předpisů pro vodné a stočné obec Dvory
07.04.15 - 30.04.15 Veřejná výzva č. 2/2015 - Reknstrukce chodníků ve Velelibech Obec Dvory
07.04.15 - 23.06.15 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek obec Dvory
07.04.15 - 22.04.15 Návrh opatření obecné povahy obec Dvory
23.03.15 - 07.04.15 Vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, yvužívání a ostraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dvory obec Dvory
20.03.15 - 04.04.15 Dražbní vyhláška obec Dvory
19.02.15 - 06.03.15 Doplnění Veřejné výzvy č.1/2015 obec Dvory
12.02.15 - 27.02.15 Dražební vyhláška - 159EX00440/14-057 obec Dvory
10.02.15 - 27.02.15 Veřejná výzva č.1/2015 - modernizace veřejného rozhlasu Dvory, Veleliby obec Dvory
26.01.15 - 10.02.15 Dražební vyhláška obec Dvory
09.01.15 - 24.01.15 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe obec Dvory
09.01.15 - 24.01.15 Národní plán pro povodí Labe obec Dvory
06.01.15 - 21.01.15 Návrh rozpočtu na rok 2015 obec Dvory
06.01.15 - 21.01.15 Zápis z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvory dne 18.12.2014 obec Dvory
05.12.14 - 20.12.14 Usnesení o ustanovení opatrovníka obec Dvory

Stránky