Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
11.11.15 - 11.12.15 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obec Dvory
26.10.15 - 10.11.15 Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad obec Dvory
20.10.15 - 04.11.15 Dražební vyhláška - 103 Ex34141/14-28 obec Dvory
07.10.15 - 07.11.15 SOD - Halko stavební společnost, s.r.o. - Rekonstrukce chodníků Veleliby obec Dvory
31.08.15 - 15.09.15 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - navýšení kapacity trati obec Dvory
11.08.15 - 26.08.15 Výzva - šetření s vodou obec Dvory
22.07.15 - 06.08.15 Oznámení - veřejné projednání návrhu územního plánu Kamenného Zboží obec Dvory
29.06.15 - 11.08.15 Dražební vyhláška obec Dvory
18.05.15 - 02.06.15 Dražební vyhláška - elektronická dražba obec Dvory
05.05.15 - 20.05.15 Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 obec Dvory
30.04.15 - 01.06.15 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015 obec Dvory
30.04.15 - 01.06.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cen podle cenových předpisů pro vodné a stočné obec Dvory
07.04.15 - 30.04.15 Veřejná výzva č. 2/2015 - Reknstrukce chodníků ve Velelibech Obec Dvory
07.04.15 - 23.06.15 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek obec Dvory
07.04.15 - 22.04.15 Návrh opatření obecné povahy obec Dvory
23.03.15 - 07.04.15 Vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, yvužívání a ostraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dvory obec Dvory
20.03.15 - 04.04.15 Dražbní vyhláška obec Dvory
19.02.15 - 06.03.15 Doplnění Veřejné výzvy č.1/2015 obec Dvory
12.02.15 - 27.02.15 Dražební vyhláška - 159EX00440/14-057 obec Dvory
10.02.15 - 27.02.15 Veřejná výzva č.1/2015 - modernizace veřejného rozhlasu Dvory, Veleliby obec Dvory
26.01.15 - 10.02.15 Dražební vyhláška obec Dvory
09.01.15 - 24.01.15 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe obec Dvory
09.01.15 - 24.01.15 Národní plán pro povodí Labe obec Dvory
06.01.15 - 21.01.15 Návrh rozpočtu na rok 2015 obec Dvory
06.01.15 - 21.01.15 Zápis z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvory dne 18.12.2014 obec Dvory
05.12.14 - 20.12.14 Usnesení o ustanovení opatrovníka obec Dvory
26.11.14 - 11.12.14 Veřejná výzva č. 5/2014 - pracovník údržby obce, řidič obec Dvory
06.11.14 - 21.11.14 Veřejná vyhláška- p. Strnad obec Dvory
27.10.14 - 11.11.14 Dražební vyhláška obec Dvory
14.10.14 - 29.10.14 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dvory obc Dvory
04.09.14 - 19.09.14 Výzva č.4/2014 obec Dvory
01.09.14 - 16.09.14 Nařízení města Nymburk o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov obec Dvory
11.08.14 - 26.08.14 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obecní úřad Dvory
05.08.14 - 20.08.14 Dražební vyhláška Dražební centrum
28.07.14 - 13.08.14 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.07.14 - 05.08.14 Informace k volbám do zastupitelstva obce Obecní úřad Dvory
17.06.14 - 24.06.14 Program veřejného zasedání 24.6.2014 Obec Dvory
09.06.14 - 24.06.14 Závěrečný účet obce Dvory za rok 2013 Obec Dvory
09.06.14 - 04.07.14 Záměr obce - pronájem Obec Dvory
19.05.14 - 06.06.14 Výzva č.3/2014 Obec Dvory

Stránky